Bel direct 085 – 0666 599 voor meer informatie

Privacy statement

QiViQ Finance B.V., handelend onder de naam KieVieK Finance, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. CONTACTGEGEVENS

QiViQ Finance B.V.

Veluwezoom 5

1327 AA Almere

mail@kieviek.nl

 

Hierna te noemen “partij(en)”;

 

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Partij(en) verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • KvK nummer (indien van toepassing)
 • BTW nummer (indien van toepassing)
 • Contact voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens; bankrekening
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@kieviek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Partij(en) verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Uitvoeren van terugbetalingen van rente en aflossing.
 • Je te informeren over onze producten en diensten en/of wijzigingen van onze diensten en producten.
 • analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • KieVieK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Doorleiden naar iDeal, PayPal, creditcardbetalingen maar we leggen geen gegevens vast.
 • Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Partij(en) nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Partij(en) nemen dus geen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van partij(en)) tussen zit.

 

6. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Partij(en) bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

7. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Partij(en) verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

–          Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 

8. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Partij(en) gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

9. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door partij(en) heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@kieviek.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Partij(en) willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tipons

 

10. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Partij(en) nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@kieviek.nl

 

11. AVG PASSAGE VOOR CONSUMENTEN TOETSING

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data
Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw
kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en
contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw
persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

 

12. AVG PASSAGE VOOR DE BEDRIJFSTOETSING

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data
Resources B.V. (DAS Bedrijfsinformatie). DAS Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een
advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming.

DAS Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en
contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het
gebruik van uw persoonsgegevens door DAS Bedrijfsinformatie, zie:

https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Een ogenblik geduld.
Het formulier wordt nu verwerkt.